II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pra

24. 5. 2019

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská

Stavba se nachází ve městě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, v městské části Brandýs nad Labem, v místě křižovatky silnic II. třídy č. II/101 (ul. Průmyslová), II/610 (ul. Pražská) a ul. Seifertova. V místě křížení výše uvedených komunikací se v současné době nachází průsečná křižovatka, jejímiž dalšími větvemi jsou ulice Seifertova a Květnová.

Styčným bodem navrhovaného projektu je změna stávající průsečné křižovatky na křižovatku okružní. Návrh okružní křižovatky byl podpořen dopravně-inženýrským průzkumem a dopravně-inženýrským posouzením. V rámci výstavby okružní křižovatky budou také rekonstruovány navazující úseky ulic Pražská směr Praha (Větev C) a Seifertova (Větev D)

Součástí řešené stavby je také kompletní rekonstrukce úseku silnice II/610 ul. Pražské (Větev A) od zmiňované okružní křižovatky po křižovatku s ul. Tyršovou a Výletní.

V celém rozsahu stavby budou rekonstruovány veškeré inženýrské sítě tj. kanalizace, vodovod, sdělovací kabely a veřejné osvětlení.

Objednatel:

 Středočeský kraj

 Zhotovitel:

 Společnost SWIETELSKY – GEOSAN GROUP - SAM

 Technický dozor stavebníka:

 IBR Consulting s.r.o.

 Náklady stavby:

 88 934 800,86 Kč s DPH

 Maximální výše podpory z EU:

 32 839 076,35 Kč

 Termín realizace:

 Březen 2019 – září 2020 Projekt „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská“ je spolufinancován Evropskou unií.