II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba

26. 9. 2019

Dne 2. 9. 2019 byla zahájena realizace projektu „II/606 Velká Dobrá –Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů“.

Zhotovitelem projektu je „Společnost VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ“ a technický dozor zhotovitele vykonává firma „SGS-IBH_TDI“. Cena projektu podle smlouvy činí 240 662 107,46 Kč vč. DPH a doba realizace díla je plánována na 22 měsíců. 

Jedná se rekonstrukci silnice II. třídy č.606 v úseku od Velké Dobré do Nového Strašecí, která zahrnuje především výměnu krytu vozovky, lokální vysprávky podkladních vrstev a opravy stávajících mostů. Dále pak úpravy křižovatek a optimalizaci šířkového uspořádání vozovky a obnovu dopravního značení.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.