II/603 RADĚJOVICE BABICE

9. 4. 2018Hlavním cílem projektu realizovaného středočeským krajem je zajistit zvýšení únosnosti a odstranění stávajících poruch krytu vozovky a zajištění technického stavu mostu č. 603-012, 603-014 a rekonstrukce a přestavba mostu č. 603-013 včetně silnice tak, aby odpovídala technickým požadavkům a současně těžké dopravě. Rekonstrukcí odvodnění dojde ke zlepšení a zefektivnění výkonu zimní a letní údržby.

  

OBJEDNATEL: STŘEDOČESKÝ KRAJ

NÁKLADY: 54 745 014,64 Kč s DPH

MAXIMÁLNÍ VÝŠE PODPORY Z EU (85%): 46 533 262,44 Kč s DPH

TERMÍN REALIZACE STAVBY: BŘEZEN 2018- ŘÍJEN 2018

DODAVATEL: B E S s.r.o.

STAVBYVEDOUCÍ: Ing. Lukáš Avenarius, tel.: 317 722 811

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: Ing. jiří Heráf, společnost PRAGOPROJEKT, a.s., tel.:226 066 136

PROJEKT „II/603 RADĚJOVICE BABICE“, JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ