II/335 Uhlířské Janovice – Staňkovice, rekonstrukce vozovky a odstranění bodové závady (1. etapa)

14. 5. 2019

Dne 28.3.2019 proběhlo předání staveniště k akci II/335 Uhlířské Janovice – Staňkovice, rekonstrukce vozovky a odstranění bodové závady (1. etapa)

 

Předmětem je rekonstrukce silnice II/335 v úseku od křižovatky se silnicí III/33514 po dopravní značení začátek/konec obce Uhlířské Janovice. Délka úseku 1070,5m.

A rekonstrukce silnice II/335 v úseku od dopravního značení začátek/konec obce po křižovatku se silnicí II/125. Délka úpravy je 502m. V úseku se nachází úrovňový přejezd P5932 železniční trati č. 014 (železniční km 24,892).

Předmětem tohoto stavebního objektu je sejmutí svrchní drnové vrstvy na krajnicích a

v příkopech, pročištění a prohloubení příkopů, kácení, napojení hospodářských sjezdů včetně

obnovy propustků a rozprostření rekultivační vrstvy na nové svahy zemního tělesa.

 

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Technický dozor stavebníka:

SUDOP GROUP TDI – BOZP ve Stř.Kr.

Cena díla:

41 136 127,73 Kč s DPH

Termín realizace projektu:

Do 22 týdnů ode dne protokolárního předání staveniště.PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.
 
 Výše podpory z EU činí 85% z celkové částky uznatelných nákladů.