II/335 Uhlířské Janovice – Staňkovice, rekonstrukce vozovky a odstranění bod.závady (1. etapa)

3. 10. 2019

Dne 29.8.2019 proběhlo odevzdání a převzetí dokončené stavby „II/335 Uhlířské Janovice – Staňkovice, rekonstrukce vozovky a odstranění bodové závady (1. etapa)“.

Předmětem byla rekonstrukce silnice II/335 v úseku od křižovatky se silnicí III/33514 po křižovatku se silnicí II/125, sejmutí svrchní drnové vrstvy na krajnicích a v příkopech, pročištění a prohloubení příkopů, kácení, napojení hospodářských sjezdů včetně obnovy propustků a rozprostření rekultivační vrstvy na nové svahy zemního tělesa. Celková délka úpravy silnice II/335 byla 1,572876km. 

Zhotovitel:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Technický dozor stavebníka:
SUDOP GROUP TDI – BOZP ve Stř.Kr.

Cena díla dle smlouvy včetně Dodatku č.1 činí:
34 127 502,47 Kč bez DPH
41 294 277,98 Kč s DPH

Výše podpory z EU činí 85% z celkové částky uznatelných nákladů.

Termín realizace projektu:
Do 22 týdnů ode dne protokolárního předání staveniště.

PROJEKT „II/335 Uhlířské Janovice – Staňkovice, rekonstrukce vozovky a odstranění bodové závady (1. etapa)“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.