II/322 Kolín - Týnec nad Labem - úsek Kolín - Tři Dvory

20. 8. 2019

Dne 15. 8. 2019 bylo předáno zhotoviteli staveniště stavby II/322 Kolín - Týnec nad Labem - úsek Kolín - Tři Dvory.

Jedná se o opravu vozovky silnice II. třídy, II/322 v úseku Kolín – Tři Dvory mezi km 1,656 – 3,450 provozního staničení. Stavba začíná na konci zástavby obce Kolín, pokračuje extravilánem až na začátek obce Tři Dvory, kde je ukončena. Celková délka úpravy je 1 794 m. V rámci opravy je navrženo frézování asfaltových vrstev vozovky, sanace obou okrajů vozovky včetně aktivní zóny v místech deformací konstrukčních vrstev, očištění, spojovací postřiky mezi vrstvami, po odfrézování zalití příčných a podélných trhlin, příp. položení geomříží v místech plošného rozpadu asf. vrstvy a následně položení nového asfaltového souvrství.

Předpokládaný termín dokončení: 15. 11. 2019
Cena díla: 23.283.208,05 Kč s DPH
Zhotovitel: STRABAG a.s.
TDS+BOZP: SUDOP PRAHA a.s.

Projekt je hrazen z prostředků SFDI.