II/322 Kolín - Týnec nad Labem, Kolín - Tři Dvory

28. 11. 2019

V pátek 15. 11. 2019 byla převzata stavba „II/322 Kolín - Týnec nad Labem, úsek Kolín - Tři Dvory“. Stavba trvala 3 měsíce, zahájena byla 15. 8. 2019 a trvala 3 měsíce, stavební práce byly dokončeny 14. 11. 2019. 

Zhotovitel: STRABAG a.s.
TDS: SUDOP Praha a.s.
PD+AD: Atelier Promika s.r.o.

Jedná se o opravu vozovky silnice II/322 v úseku Kolín – Tři Dvory km 1,656 – 3,450 provozního staničení dle údajů silniční databanky. Celková délka úpravy je 1 794 m. V rámci opravy bylo provedeno frézování asfaltových vrstev vozovky, sanace obou okrajů vozovky včetně aktivní zóny v místech deformací konstrukčních vrstev, očištění, spojovací postřiky mezi vrstvami, po odfrézování zalití příčných a podélných trhlin, příp. položení geomříží v místech plošného rozpadu asf. vrstvy, položení nového asfaltového souvrství, výšková rektifikace případně i výměna povrchových znaků inženýrských sítí, nové nezpevněné krajnice, prohrábka příkopů, pročištění a sanace stávajících propustků, obnova vodorovného dopravního značení.

Financováno ze SFDI.

Konečné náklady budou ještě upřesněny, probíhá projednávání ZBV.