II/279 Rabakov - Prodašice

24. 7. 2019

Dne 29.3.2019 proběhlo předání staveniště k akci II/279 Rabakov- Prodašice.
Tento projekt řeší rekonstrukci části silnice II/279 v úseku Rabakov – Prodašice. Vozovka zde vykazuje velké množství poruch a je zatížena
nefunkčním odvodněním komunikace. Předmětem této akce je rekonstrukce vozovky a odvodnění silnice. Rekonstrukce je rozdělena do II etap. I. etapa bude realizována v intravilánu obce Rabakov, II. etapa bude probíhat v intravilánu obce Ujkovice.


Cena díla: 52 875 779,15 Kč s DPH
Doba realizace: 28 týdnů
Zhotovitel: M- Silnice a.s.
TDS+BOZP: IBR Consulting, s. r. o.


PROJEKT „II/279 Rabakov- Prodašice“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.