II/272, most ev. č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstrukce komunikace II/272

27. 8. 2019

Jedná se o rekonstrukci silnice č. II/272, která proběhne mezi křižovatkami se silnicemi II/611 ve Starém Vestci a II/331 u Lysé nad Labem v délce 4,879 km. Stavba řeší rekonstrukci vozovky, obnovu odvodnění a obnovu dopravního značení. Silnice bude rekonstruována ve stávající stopě. Směrové řešení silnice se nezmění. Niveleta silnice bude mírně zvýšena s ohledem na potřebné zesílení konstrukce vozovky. V rámci projektu proběhnou lokální opravy spodní stavby a komplexní oprava mostního svršku a celková oprava protikorozní ochrany nosné konstrukce mostu ev. č. 272-004.

Zhotovitel stavby: Porr a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
TDS+BOZP: SHP TS, s.r.o.
Délka realizace dle SoD 5 měsíce
Cena rekonstrukce: 155 348 270 Kč s DPH
Stavba byla zahájena dne 19. 8. 2019

Stavba je spolufinancována Evropskou unií.