II/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu ev.č. 272-006

9. 4. 2018Hlavním cílem projektu realizovaného středočeským krajem je zajistit potřebnou zatížitelnost mostu za současného zachování všech stávajících funkcí a vazeb v okolním území. Rekonstrukce mostu ev.č. 272-006 zajistí jeho další funkci důležité dopravní spojnice a zajistí technické parametry mostu dle soustavy platných norem pro zatížení mostů silniční dopravou. Současně podpěry mostu jsou navrženy na mimořádné zatížení nárazem vykolejeného železničního vozidla.

Rekonstrukcí dojde k zachování dopravního propojení částí města rozdělených železniční tratí a k zajištění bezpečnosti silničního i železničního provozu.

 

OBJEDNATEL: STŘEDOČESKÝ KRAJ

NÁKLADY: 276 306 748,81 Kč

MAXIMÁLNÍ VÝŠE PODPORY Z EU (85%): 228 352 684,97 Kč

TERMÍN REALIZACE STAVBY: BŘEZEN 2018 - ZÁŘÍ 2019

 

DODAVATEL: SPOLEČNOST METROSTAV+PORR+CHT Pardubice, II/272 Lysá nad Labem

STAVBYVEDOUCÍ:        Ing. Richard Rakouš, tel.: +420 495 581 778

                                       ing. Milan Listopad, tel.: +420 267 222 111

                                        Kamil Málek, tel.: +420 466 791 406

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:      Ing. Jan Volek, tel.: +420 226 066 123, 602 351 788

                                                            PRAGOPROJEKT, a.s.

PROJEKT „II/272 LYSÁ, REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č 272-006“, JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ