II/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu č. 272-006

1. 10. 2019
Dne 2.6.2019 byl zprovozněn most v Lysé nad Labem ev.č. 272-006 v délce 214 m a  byla opravena silnice č. II/272. Most prochází městem Lysá nad Labem přes důležitou železniční trať celostátního a regionálního významu a je součástí silně dopravně zatížené komunikace II/272.

Důvodem rekonstrukce byl zhoršující se  stavebně technický stav mostu, zejm. narůstající degradace betonové konstrukce z důvodu zvyšujícího se obsahu chloridů v betonu. Rekonstrukcí došlo k zachování dopravního propojení částí města rozdělených železniční tratí a k zajištění bezpečnosti silničního i železničního provozu.


Jednalo se o investiční stavbu Středočeského kraje v hodnotě 269 456 826,29Kč s DPH. Projekt byl spolufinancován z fondu EU.