II/245 Vykáňský most, ev.č. 245-009a

2. 9. 2019

Dne 29.8.2019 proběhla kolaudace rekonstruovaného mostu II/245 VYKÁŇ, MOST ev. č. 245-009a.

Předmětem stavby byla rekonstrukce stávajícího mostu č. 245-009a, následné vybudování nového mostního objektu. Založení mostu bylo provedeno jako hlubinné na mikropilotách, mostní svršek je tvořen betonovými římsami, ocelovým zábradlím se souvislou výplní a asfaltobetonovou vozovkou, která je plynule napojena na stávající stav komunikace II/245. Šířkové uspořádání odpovídá převáděné komunikaci a jejímu vedení v trase.

Informace o stavbě:

Zhotovitel:                          T.A.Q. a.s           
TDS+BOZP:                          VPÚ DECO PRAHA a.s.
Cena díla:                            5 722 980,14 s DPH
Doba realizace:                  16 týdnů od doručení výzvy zhotoviteli

Projekt „II/245 VYKÁŇ, MOST ev. č. 245-009a“ je spolufinancován Evropskou unií.¨