II/240 Velvary, rekonstrukce mostu ev. č. 240-022

3. 8. 2018


Předmětem stavby je rekonstrukce mostu ev.č. 240-022 přes Bakovský potok na silnici II/240 ve Velvarech, při které bude stávající objekt se stavebním stavem stupně VII. – havarijním a vyloučeným veškerým provozem, odstraněn a nahrazen novou konstrukcí. Součástí výstavby mostu jsou i přeložky inženýrských sítí (sdělovací kabely O2 a vodovodní potrubí) a odstranění plynovodu. Po dokončení přestavby mostního objektu bude zrekonstruován přilehlý kryt vozovky na předpolích mostu a obnoven kryt chodníků ze zámkové dlažby a dojde k pročištění řečiště Bakovského potoka. Po uzavírce silnice došlo k odstranění provizorního přemostění, které není předmětem této stavby.
 
Zhotovitel:
Doprastav, a.s.
Stavbyvedoucí:
Ing. Miroslav Ritnošík, Tel.: 724 042 959
Technický dozor stavebníka:
SGS Czech Republic, s.r.o.
Cena díla činí:

13 672 138,13 Kč bez DPH
16 543 287,14 Kč s DPH

Výše podpory z EU činí 85% z celkové částky uznatelných nákladů.

Termín realizace projektu:
02/2018 - 08/2018


PROJEKT „II/240 Velvary, rekonstrukce mostu ev. č. 240-022, JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ