II/240 Velké Přílepy – Tursko

31. 7. 2019

Dne 25. 7. byla dokončena stavba II/240 Velké Přílepy – Tursko, oprava silnice.

Akce řešila opravu silnice II/240 v úseku od cca km 7,5 (za Velkými Přílepy před odbočkou ke stavebninám Bláha) po km cca 10,9 (za

Turskem za ulicí V Zátiší). Vozovka v délce 3,4 km vykazovala lokálně značný stupeň opotřebení i deformací povrchu.

Náplní stavby byla oprava vozovky v extravilánu mezi obcemi Velké Přílepy a Tursko, kde byl proveden obrus a nový kryt vozovky, a rekonstrukci vozovky v obci Tursko, kde byla 

provedena nová vozovka na plnou výšku konstrukce. Stávající dopravní značení bylo v celém rozsahu obnoveno.

Mimo výše uvedené práce bylo současně v rámci údržby v předmětném úseku silnice provedeno čištění příkopů a údržba zeleně.

 

Zahájení: 8. 4. 2019
Dokončení: 25. 7. 2019 (dle Dodatku č. 1 termín do 28. 7. 2019)
Zhotovitel: Společnost Velké Přílepy – Tursko, PKB + ČNES