II/237 Hořešovice, most ev.č. 237-013A - zahájení stavebních prací

18. 3. 2019
iropPopis stavby:

Předmětem stavby je rekonstrukce mostu s navazující částí komunikace. 


Objednatel: 

Středočeský kraj
Zborovská 11, Praha 5


Zhotovitel dokumentace:

Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra

TDS+BOZP - SUDOP

Cena díla:

7 421 333,37 Kč s DPH

Doba realizace:

23 týdnů od předání staveniště (proběhne 21.3.2019)

Projekt je spolufinancován z fondů EU.