II/191 Rožmitál pod Třemšínem - hr. kraje

26. 9. 2019

Dne 16. 9. 2019 byla zahájena realizace projektu „II/191 Rožmitál pod Třemšínem – hr. kraje“. Zhotovitelem projektu je „Společníci společnosti P-S-Č Rožmitál“ a technický dozor zhotovitele vykonává firma „SUDOP GROUP TDI – BOZP ve Stř. Kr.“. Cena projektu podle smlouvy činí 238.567.140,57 Kč vč. DPH a doba realizace díla je plánována na 20 měsíců.

Předmětem stavby je rekonstrukce silnice 2. třídy č. II/191 mezi městem Rožmitál pod Třemšínem a hranicí Středočeského a Plzeňského kraje. Součástí stavby je také rekonstrukce 2 mostů na trase, mostu č. 191-002 o délce 4,2 m a 191-003 o délce 3,5 m. Stavba je plánována jako trvalá dopravní stavba. Úprava začíná před mostem č. 191-002 v intravilánu Rožmitálu pod Třemšínem, kde je průtah silnice II/191 veden Tyršovou ulicí. Silnice II/191 dále pokračuje extravilánem s výjimkami průtahů částí města Rožmitálu p. T. Voltuší a osadami Roželov a Mýta.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.