II/126 – Propojení D1 se silnicí I/2 – 1. etapa.

11. 5. 2020

Silnice II/126 je významnou spojnicí mezi Vlašimí, dálnicí D1 a Kutnou Horou, kde navazuje na páteřní silnici I. třídy č.2. Na trase protíná další významné silnice II. tříd a síť silnic III. třídy. Jedná se zde o 1. etapu širší akce s více etapami výstavby. Rekonstrukce bude spočívat v jednodušších případech v zesílení konstrukce vozovky po odfrézování stávajícího krytu a položení nového silnějšího, ve složitějších případech v recyklaci za studena po odfrézování všech asfaltových vrstev, nebo i v rozšíření vozovky v krajích s úplnou výměnou konstrukce vozovky – stávající komunikace zde nemá normovou požadovanou šířku a rozšiřuje se na kategorii S 7,5. Rekonstrukce silnice II/126 není souvislá, ale rozpadá se na celkem 9 od sebe oddělených úseků. Jednotlivé úseky mají vozovku nestejně porušenou, mají nestejnou stávající životnost a proto budou rekonstruovány různým způsobem. Součástí stavby je dále návrh dopravních opatření – stavba po polovinách za řízení dopravy semafory , obnova dopravních značení, oprava propustků, pročištění příkopů, doplnění silničních sloupků a svodidel, oprava krajnic.

Zhotovitelem stavby je společnost PORR a.s.
Technický dozor zhotovitele vykonává firma SHP TS s.r.o.
Cena projektu podle smlouvy činí 299 835 822,00 Kč vč. DPH.
Doba realizace díla je plánována na 22 měsíců.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.