II/125 Vlašim, most ev. č. 125-019, most přes potok za městem Vlašim

13. 8. 2018


Předmětem stavby je rekonstrukce mostu ev.č. 125-019 ve Vlašimi ( Vlasákova ulice) přes
Borecký potok. Z důvodu technického stavu mostu (spodní stavba a nosná konstrukce hodnocena
stupněm IV-uspokojivý) a především z důvodu nevyhovujícímu šířkovému uspořádání pro novou
polohu mostu ( včetně zatížitelnosti) byla celá mostní konstrukce snesena. Je nahrazena novou
konstrukcí odpovídající nové trase komunikace a jejímu šířkovému uspořádání, kdy na přilehlý
chodník od obce navazuje i chodník na mostě. Nová nosná konstrukce je polorámová železobetonová
monolitická založená na pilotách. Před zahájením odstranění mostu bylo nutné přeložit trasy
metalických kabelů CETIN (dříve O2), nn vedení nadzemní i podzemní ve správě ČEZ a města
Vlašimi.


Objednatel:

Středočeský kraj

Zhotovitel:

Porr s.r.o.

Technický dozor stavebníka:

SUDOP PRAHA a.s.

Cena díla bez DPH činí: 6.509.525,42 Kč

Cena díla s DPH činí: 7.876.525,76 Kč

Maximální výše podpory z EU činí 85 %.PROJEKT „II/125 Vlašim, most ev. č. 125-019, most přes potok za městem Vlašim“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.