II/124 Hostišov – Jiřetice hranice okresu

8. 11. 2018

http://www.ksus.cz/public/files/userfiles/IROP.jpg

Jedná se o výměnu krytu vozovky a zlepšení únosnosti podkladních vrstev vozovky. Komunikace se bude rekonstruovat v délce 6,930 km ve staniční km 0,000 – km 6,930. Silnice II/124 v opravovaném úseku prochází obcemi Hory, městysem Neustupov, Bořetice, Sedlečko a Jiřetice. Za Jiřeticemi končí rekonstruovaná část II/124 na hranici okresu a Středočeského kraje. Jedná se o hlavní příjezdovou komunikaci do výše uvedených obcí. Komunikace je kromě místní dopravy používána i dopravou tranzitní, což vyplývá ze sčítání dopravy.

 

Objednatel:

 Středočeský kraj

 Zhotovitel:

 PORR a.s.

 Stavbyvedoucí:

 Ing. Radovan Musil

 Technický dozor stavebníka:

 SGS-IBH_TDI

 Ing. Milan Kodet

 Náklady stavby:

 96 272 844,49 Kč

 Maximální výše podpory z EU (85%):

 81 831 917,81 Kč

 Termín realizace:

 Říjen 2018 – duben 2020

 Projekt „II/124 Hostišov – Jiřetice hranice okresu“ je spolufinancován Evropskou unií.