II/121 VOTICE UL. TÁBORSKÁ

22. 6. 2018Hlavním cílem projektu realizovaného Středočeským krajem a městem Votice je rekonstrukce silnice II/121 (ulice Táborská) v úseku navazujícím na provedenou rekonstrukci u autobusového nádraží směrem až po ulici Zahradní u Lidlu u okružní křižovatky na hranici města u silnice č. I/3. V rámci rekonstrukce dojde k úpravám vlastní komunikace i k rekonstrukci přilehlých chodníků. Od autobusového nádraží bude provedena úprava šířkového uspořádání komunikace na šířku jízdního pruhu 2 x 3,0 m včetně vodícího a odvodňovacího proužku, který bude tvořen kamennou přídlažbou. Vlevo ve směru staničení bude upravena chodníková plocha tak, aby byly splněny všechny podmínky pro bezbariérové užívání. Projekt také řeší úpravu křižovatky ulic Táborské před okružní křižovatkou. Kromě vlastní rekonstrukce komunikace včetně jejích konstrukčních vrstev budou provedeny i úpravy týkající se odvodnění.

 

OBJEDNATEL: STŘEDOČESKÝ KRAJ A MĚSTO VOTICE

NÁKLADY: 11 450 824,16 Kč s DPH

maximální výše podpory z EU (85%): 9 733 200,54 Kč s DPH

TERMÍN REALIZACE STAVBY: ČERVEN 2018 - LISTOPAD 2018

projektant: ing. Václav JUPPA, Dopas s.r.o., tel.: 737 649 724

DODAVATEL: SWIETELSKY stavební s.r.o.

STAVBYVEDOUCÍ: ING. Jaroslav HAVLÍČEK, tel.: 724 278 371

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:

Ing. Jan HESOUN, IBR CONSULTING, S.R.O., tel.: 775 468 876

iNG. Pavel ŠINDELÁŘ, IBR CONSULTING, S.R.O., tel.: 601 380 714

Ing. Vilém MINAŘÍK, DOPAS S.R.O., tel.: 602 365 486 – město Votice

PROJEKT „II/121 VOTICE UL. TÁBORSKÁ“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.