II/120,mosty ev.č. 120-004,005,006 SEDLEC-PRČICE PŘES SEDLECKÝ POTOK

12. 1. 2018Hlavním cílem projektu realizovaného středočeským krajem je Rekonstrukce úseku silnice II/120 a obnova mostního objektu, resp. jeho svršku včetně odvodnění, říms a zábradlí s respektováním režimu památkově chráněných mostů. Rekonstrukcí dojde ke yvýšení užitné vlastnosti komunikace a únosnosti mostního objektu.

 

TERMÍN REALIZACE STAVBY: duben 2017 – duben 2018

OBJEDNATEL: STŘEDOČESKÝ KRAJ

NÁKLADY: 42 064 621,27Kč

maximální Výše podpory z EU (85%): 35 754 928,07Kč

PROJEKT „II/120, MOSTY EV. Č. 120-004,005,006 SEDLEC – PRČICE PŘES SEDLECKÝ POTOK“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ