II/118 Zlonice, rekonstrukce mostu ev. č. 118-057

23. 3. 2020

Dne 20. 3. 2020 byla zahájena stavba II/118 Zlonice, rekonstrukce mostu ev. č. 118-057.

Jedná se o rekonstrukci mostu ev. č. 118-057, který je ve velmi špatném stavebním stavu. Mostní objekt převádí komunikaci II/118 přes Zlonický potok. Jedná se o spojení měst Slaný a Budyně nad Ohří.
Rekonstrukce mostu zachovává současný stav v dané lokalitě. Stávající mostní objekt bude demolován a na jeho místě bude vybudován nový, se stejným šířkovým uspořádáním. Výstavba bude probíhat za plné uzávěry.

Zhotovitel stavby: SWIETELSKY stavební s.r.o.

TDS+BOZP: IBH spol. s r.o.

Délka realizace: dle SoD do 20 týdnů

Cena rekonstrukce: 17 015 008,89 Kč s DPH


Stavba je spolufinancována Evropskou unií.