II/118 Chyňava, most ev. č. 118-038

21. 10. 2019

Dne 10. 10. 2019 byla dokončena stavba II/118 Chyňava, most ev. č. 118-038, předávací protokol zasílám v příloze. V okolí stavby probíhají/probíhaly ještě terénní úpravy na okolních soukromých pozemcích, to však nebylo součástí naší stavby a jednalo se o požadavky vlastníků pozemků. Stavba řešila přemostění vodního toku Loděnice za obcí Chyňava. Původní mostní konstrukce ve stupni V byla demolována a nahrazena mostem novým založeným na velkoprůměrových pilotách. V rámci rekonstrukce došlo i k výměně asfaltových vrstev na mostních předpolích.

Silnice II/118 však stále nebyla zprůjezdněna a na uzavírku navazuje stavba „II/118 Malé Kyšice, nestabilní silniční svah“. Stavby nebylo možné provést současně kvůli zachování dopravní obslužnosti lokality Dědkova Mlýna, Kyšického Mlýna a Okrouhlíku, navíc je v této části silnice v havarijním stavu a hrozí utržení svahu.

Zhotovitel: Sdružení Chyňava – RF + GKR zastoupené Raeder & Falge s.r.o.
Cena stavebních prací: 14 249 910 Kč s DPH, bude sníženo na základě projednávaného ZBV a Dodatku č. 1

Akce byla spolufinancována Evropskou unií.