II/118 a III/0063 Amerika - Kyšice

1. 10. 2019

Dne 30.9.2019 bylo předáno zhotoviteli staveniště stavby „II/118 a III/0063 Amerika - Kyšice“.

Předmětem stavby je údržba silnic II/118 a III/0063 spočívající ve výměně stmelených krytových vrstev vč. autobusových zálivů, dosypání krajnic a pročištění odvodnění. Součástí je též výměna dopravního značení. Celkově se jedná o údržbu 4,614 km vozovek. V rámci stavby budou zachovány návrhové prvky stávající komunikace.

  • Místo stavby: II/118: km 72,327 – 75,815 (provozního staničení), III/0063: km 1,743 – 2,868 (provozního staničení)
  • Předpokládané dokončení stavby: 30.6.2020
  • Cena díla: 36.655.453,18 Kč včetně DPH
  • Zhotovitel: STRABAG a.s.
  • TDS+BOZP: 4roads s.r.o.

Stavba je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.