II/117 Komárov, opěrná zeď a svodidla – bezpečnostní opatření

4. 10. 2019

Dne 1. 10.2019 proběhlo předání staveniště zhotoviteli k akci „II/117 Komárov, opěrná zeď a svodidla – bezpečnostní opatření“.

Původní stav:
Jedná se o opěrnou zeď, která je značně porušená a prorostlá vegetací délky cca 20 m od mostního přejezdu pro kolejní dopravu směrem na Hořovice. Dále opěrná zeď od výše zmíněného přejezdu po most k Buzuluku. Tahle opěrná zeď není až tak ve špatném stavu. Na celém úseku je značně zkorodované silniční ocelové zábradlí s betonovými sloupky a nezpevněná krajnice.

Bude opraveno cca 20 m zdi od mostního přejezdu pro kolejní dopravu směrem na Hořovice. Nově vznikne cca 6 metrová betonová opěrná zeď, plošně založená. Na zdi bude římsa a ocelové zábradlí se svislou výplní. Dále na zbylém úseku mezi mosty bude zbudovaná nová římsa a taky bude osazeno nové zábradlí. Dále v úseku od mostu k Buzuluku ve směru na Komárov, bude podél Červeného potoku osazeno silniční svodidlo v délce cca 350 m.

Zhotovitel:
Společnost T.A.Q. s.r.o.

Technický dozor stavebníka:
MORAVA: RS SD+BOZP – STŘEDOČESKÝ KRAJ

Vedoucí společník: společnost SHP TS s.r.o.

Cena díla činí:
8 184 417,58 Kč bez DPH

Termín realizace projektu:
Do 3  měsíců ode dne protokolárního předání staveniště.