II/112 Vlašim, křižovatka

3. 8. 2018
Předmětem stavby, která je realizovaná Středočeským krajem a Městem Vlašim, je rekonstrukce stávající stykové křižovatky silnic II/112 a II/125 a navazujících ploch. Nově je zde navržena okružní křižovatka, do níž jsou zaústěny silnice II/112 (Tř. Politických vězňů) ze směru od Benešova, peáž silnic II/112 a II/125 (ul. Riegrova) ze směru od Pelhřimova a silnice II/125 (ul. Vlasákova) ze směru od Kolína. Součástí SO je také spojovací větev okružní křižovatky ve směru Pelhřimov – Kolín a napojení Žižkova náměstí přes novou ul. „U Kozla“, a to od km 0,000 až 0,015. Ul. „ U Kozla“ je od km 0,015 do KÚ součástí SO 106 Místní komunikace. Předmětem SO 106 je výstavba MK s pracovním názvem „U Kozla“, která napojuje ul. Žižkovo náměstí na okružní křižovatku (SO 101). Součástí realizace okružní křižovatky jsou přeložky inženýrských sítí, přeložka vodovodu a výstavba nových chodníků.

 

Objednatel:

Středočeský kraj a Město Vlašim

Zhotovitel:

BES s.r.o.

Stavbyvedoucí: Ing. Michal Steininger, Tel.: 317 722 811

Technický dozor stavebníka:

SGS-IBH_TDI, konzultantem SGS Czech Republic, S.r.o.

Ing. Milan Kodet, tel.: +420 725 039 925

Cena díla bez DPH činí: 20 265 740 Kč

Cena díla s DPH činí: 24 521 545 Kč

Maximální výše podpory z EU na objekty Středočeského kraje činí 85 %.

Termín realizace:

02/2018 – 10/2018

PROJEKT „II/112 Vlašim, křižovatka“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.