II/112 Čechtice, most ev.č. 112-035 přes strouhu před obcí Čechtice

18. 3. 2020

Dne 17.3.2020 proběhlo předání staveniště k akci „II/112 Čechtice, most ev.č. 112-035 přes strouhu před obcí Čechtice“

 

Předmětem je demolice a výstavba nového mostu ev.č. 112-035 před obcí Čechtice.

Most bude založen na vrtaných pilotách. Nosnou konstrukci bude tvořit monolitická železobetonová rámová konstrukce vybetonovaná na skruži. Křídla objektu budou vetknuta do rámu a budou betonována zároveň s ním. Příčný sklon mostovky bude střechovitý. Celková šířka vozovky na mostě bude 7,50m a od odrazného pruhu bude oddělena zvýšenou obrubou.

 

Zhotovitel:

AZ SANACE a.s.

Technický dozor stavebníka:

SUDOP GROUP TDI – BOZP ve Stř.Kr.

Cena díla činí:

6 648 488,63 Kč bez DPH

Výše podpory z EU činí 85% z celkové částky uznatelných nákladů.

 

Termín realizace projektu:

Do 20 týdnů ode dne protokolárního předání staveniště.

„II/112 Čechtice, most ev.č. 112-035 přes strouhu před obcí Čechtice“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.