II/106 hranice okresu Benešov - Chrást nad Sázavou, rekonstrukce

15. 6. 2020
Dne 15.6.2020 proběhlo předání staveniště k akci „II/106 hranice okresu Benešov - Chrást nad Sázavou, rekonstrukce


Cílem projektu je stavební úprava vozovky silnice II. třídy (II/106 v úseku hranice okresu Benešov - Chrást nad Sázavou) v celkové délce 4,988 km zvýšením její únosnosti a odstraněním stávajících poruch krytu (podélné a mozaikové trhliny, drobné výtluky, místy deformace, příčné nerovnosti). Součástí akce je oprava mostu ev. č. 106-003, který se nachází v řešeném úseku v km 14,155 a propustků v km 15,015 a 16,004.


Cena díla: 131 633 390,29Kč s DPH

Doba realizace: 10 měsíců ode dne protokolárního předání stavby

Zhotovitel: Skanska a.s.

TDS+BOZP: SUDOP Praha


Akce je spolufinancována z fondů EU.