II/106 Hradištko, rekonstrukce silnice

2. 4. 2019

Popis stavby:

Jedná se o kompletní rekonstrukci dožitých konstrukčních vrstev vozovky, konkrétně

silnice II/106 v obci Hradištko (ulice Benešovská) v rozsahu dle staničení 0,114 – 1,810

v celkové délce 1,696 km.

Jedná se o nejdůležitější dopravní komunikaci v Hradištku zajišťující kromě lokální

dopravní obsluhy i průjezd veškeré tranzitní dopravy daným územím. Na svém jižním

konci je zaústěna na most přes Vltavu směřující do Štěchovic, na severním konci tato

komunikace pokračuje směrem na Kamenný Přívoz.

Objednatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Cena díla: 38 899 873,08 Kč bez DPH

Doba realizace: 40 týdnů od předání staveniště

Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s.

TDS+BOZP: INFRAMSpolufinancováno z fondů EU.