II/106 Hradištko, rekonstrukce

10. 6. 2019Dne 6.6.2019 proběhla kolaudace rekonstruovaného úseku  komunikace II/106 v obci Hradištko.

Jedná se o kompletní rekonstrukci dožitých konstrukčních vrstev vozovky, konkrétně silnice II/106 v obci Hradištko (ulice Benešovská) v rozsahu dle staničení 0,114 – 1,810 v celkové délce 1,696 km. Jedná se o nejdůležitější dopravní komunikaci v Hradištku zajišťující kromě lokální dopravní obsluhy i průjezd veškeré tranzitní dopravy daným územím. Na svém jižním konci je zaústěna na most přes Vltavu směřující do Štěchovic, na severním konci tato komunikace pokračuje směrem na Kamenný Přívoz. Stavba byla dokončena v předstihu. 

Informace o stavbě:

Cena díla: 42 840 515,53 Kč bez DPH

Doba realizace: 40 týdnů od předání staveniště

Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s.

TDS+BOZP- INFRAM

Projekt „II/106 Hradištko, rekonstrukce silnice“ je spolufinancován Evropskou unií.