II/105 Počepice, most ev.č. 105-029

12. 11. 2019
Dne 7. 11. 2019 byla zahájena realizace projektu „II/105 Počepice, most ev. č. 105-029“.

Jedná se o stavbu mostu, který leží v intravilánu obce Počepice. Po mostním objektu ev. č. 105-29 je vedena silnice II/105 ze Sedlčan do Petrovic. Most je ve špatném stavebním stavu V. (špatný). Stávající most bude nahrazen novým železobetonovým rámem s křídly rovnoběžnými s osou rámu. Současné šířkové uspořádání s vozovkou 6,5 m bez chodníků bude nahrazeno šířkou vozovky 7,5 m s jedním chodníkem šířky 1,25 m na povodní straně mostu v celé délce upravované komunikace. Stavba bude prováděna na stávající silniční síti za plné uzavírky.

Zhotovitelem projektu je společnost M – SILNICE a.s. a technický dozor zhotovitele vykonává firma ALFA 88 s.r.o. Cena projektu podle smlouvy činí 35 350 150,24 Kč vč. DPH. Doba realizace díla je plánována na 9 měsíců.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.