II/102 hr. Hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, I. etapa

17. 5. 2019


II/102 hr. Hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, I. etapa

Stavba řeší rekonstrukci silnice II/102 v úseku hranice hlavního města Prahy – Měchenice v celkové délce cca 6.4 km.

V rámci stavby jsou rekonstruovány mostní objekty na trase. Je řešena stabilita svahu zemního tělesa mezi silnicí a vodotečí vlevo od silnice. Stavba vyvolá přeložky inženýrských sítí. V oblasti stavby dojde ke kácení vybraných dřevin.

Celá řešená oblast se nachází ve Středočeském kraji.

Je uvažováno s rekonstrukcí po polovinách. Rekonstruovaná komunikace bude členěna na úseky s obousměrným provozem v jednom jízdním pruhu. Provoz bude řízen světelnou signalizací. Pouze pro vybrané stavební činnosti (demolice mostů, betonáž nosné konstrukce) bude silniční provoz vymístěn a převeden na objízdnou trasu. Přerušení provozu bude pouze krátkodobé v době trvání do cca dvou dní. Přerušení bude probíhat mimo období dopravní špičky např. přes víkend.

 Objednatel:
 Středočeský kraj

 Zhotovitel:
 STRAKELL-BAGER Štěchovice

 Stavbyvedoucí:
 Ing. Karel Frankota

 Technický dozor stavebníka:
 Pragoprojekt, a.s.
 Ing. Miloš Klekner

 Náklady stavby:
 771 496 927,- Kč s DPH

 Maximální výše podpory z EU (85%):
 660 872 388,- Kč

 Termín realizace:
 Březen 2019 – únor 2023

 Projekt „II/102 hr. Hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, I. etapa“ je spolufinancován Evropskou unií.