II/101 Zápy, rekonstrukce mostu ev.č . 101-074b

10. 4. 2018


Objektem rekonstrukce je stávající silniční most přes dálnici D10 mezi obcemi Brandýs nad Labem
a Zápy postavený roku 1982. Jedná se o čtyřpólovou konstrukci z podélných předpjatých prefabrikátu
KA-73. Každé pole pusobí staticky jako prostý nosník. Dle závěru hlavní mostní prohlídky byla doporučena kompletní výměna nosné konstrukce mostu. Z tohoto důvodu bylo jako nejvhodnější řešení opravy spodní stavby zvoleno celkové nahrazení novou konstrukcí
s využitím stávajících základu stávající spodní stavby. Výhodou nové spodní stavby bude zejména poměrně delší životnost (návrhová životnost 100 let) oproti sanaci (odhad cca 20 let). Spolu s novou nosnou konstrukcí se ulehčí celková náročnost na údržbu objektu.

Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zhotovitel:
Eurovia CS, a.s.

Technický dozor stavebníka:
REALSTAV MB spol. s r.o.
Cena díla činí:

44 745 939,56 Kč bez DPH
54 142 586,94 Kč s DPH

Výše podpory z EU činí 85% z celkové částky uznatelných nákladů.

Termín realizace projektu:
03/2018 - 11/2018


PROJEKT „II/101 Zápy, rekonstrukce mostu ev. č. 101-074b, JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ