II/101 Unhošť-Červený Újezd, rekonstrukce silnice

7. 10. 2019

Dne 12. 08. 2019 bylo zhotoviteli předáno staveniště akce s názvem „II/101 Unhošť- Červený Újezd, rekonstrukce silnice“, jejímž hlavním objektem je rekonstrukce silnice II/101 mezi Unhoští a Červeným Újezdem. Náplní je rekonstrukce silnice v celé šíří tj. 6-7m a úprava systému odvodnění. V trase rekonstrukce se nachází úrovňová křižovatka se silnicí III/10136 a řada sjezdů na přilehlé pozemky nebo účelové komunikace. Celkově se jedná o 1,5 km dlouhou opravu vozovky.

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o.
Zhotovitel: Froněk spol. s r.o.
TDS: sdružení SGS- IBH TDI
Cena: 30 996 902,93 Kč s DPH
Dokončení: do 4 měsíců od předání stavby

Stavba je financována z fondů Evropské unie.