II/101 Stehelčeves, most ev.č. 101-039

30. 8. 2018Předmětem stavby je rekonstrukce mostu ev. č. 101-039 na silnici II/101 ve Stehelčevsi, při kterém dojde k odstranění nosné konstrukce mostu, vozovky a vybavení stávajícího mostu vedoucího přes koryto Dřetovického potoka a následnou sanaci spodní stavby a výstavbu nové nosné konstrukce mostu, vozovky a vybavení mostního objektu. Spodní stavba je použitelná a bude opravena. Rekonstrukce obsahuje snesení stávající nosné konstrukce a odbourání železobetonových úložných prahů. Spodní stavba bude sanována a na nových železobetonových úložných prazích bude osazena nová nosná konstrukce, která je navržena jako spojitá o dvou polích. Součástí rekonstrukce je přeložka veřejného vodovodu z PE potrubí pod koryto potoka, do chráničky.

Zhotovitel:

N+N – konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Stavbyvedoucí:

Bronislav Kraus

Tel: 606 741 710

Technický dozor stavebníka:

Sdružení SGS – IBH TDI

SGS Czech Republic, s.r.o.

Cena díla činí:

5 153 072,66 Kč bez DPH

6 235 217,92 Kč s DPH

 

Výše podpory z EU činí 85% z celkové částky uznatelných nákladů.

 

Termín realizace projektu:

04/2018 – 08/2018

 

PROJEKT „II/101 Stehelčeves, most ev.č. 101-039“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.