II/101 Obříství

1. 10. 2019
Dne 5. 9. 2019 byla kolaudací ukončena stavební část realizace projektu „Rekonstrukce komunikace silnice v obci II/101 Obříství“.
Zhotovitelem projektu byla firma „STRABAG a.s.“ a technický dozor zhotovitele vykonávala firma „IBR spol.s.r.o.“.
Cena projektu podle smlouvy činila 16.177.700,00 Kč vč. DPH.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.