II/101-D10, okružní křižovatka

1. 10. 2018Stavba:
                              II/101 - D10, okružní křižovatka

Investor:                            Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Dodavatel:                          COLAS CZ, a.s.

Zahájení stavby:                 24. 09. 2018

Předpokládané ukončení stavby:            do 8 týdnů od zahájení

Cena stavby:                       15 642 609,76 Kč bez DPH, 18 927 557,81 Kč s DPH

           

 

 

Cíl projektu:       Stávající tříramenná provizorní okružní křižovatka silnice II/101 s křižovatkovou větví dálnice D10 (exit 10) bude přestavěna na trvalou. Vnější průměr okružní křižovatky je 44,0 m. Okružní křižovatka je navržena v těchto základních parametrech: tříramenná, průměr středového ostrova 28 m, šířka dlážděného vnitřního prstence 2,5 m, šířka jízdního pruhu okružní křižovatky 5,50 m včetně vodících proužků. Poloměry vjezdových větví do rondelu jsou navrženy v hraně 15 -19 m, poloměry výjezdových větví 26 - 137 m. Velikost zvoleného poloměru je závislá na úhlu mezi sousedními vjezdy a stávajícím zpevněním.Situační řešení okružní křižovatky umožňuje, při využití plochy dlážděného prstence a srpovité krajnice, průjezd nadrozměrných nákladů, jejichž trasa je vedena po silnici II/101.
 

 

PROJEKT „II/101-D10, okružní křižovatka“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.