Dokončení stavby "Obchvat Králův Dvůr - silnice II. třídy - I. etapa"

25. 5. 2020

Dne 30. 4. 2020 byla dokončena stavba obchvatu Králova Dvora – silnice II. třídy – I. etapa. Silnice bude mít nové číslo II/605J a nový most ev. č. 605J-033.

 

Předmětem tohoto projektu je novostavba komunikace podél severního břehu řeky Litavky v úseku od dálničního nájezdu III/11547 k ul. Fučíkova se dvěma odbočnými větvemi pro napojení stávající a nové průmyslové zóny v zájmové lokalitě. Podél hlavní komunikace vede také chodník s cyklostezkou s jednolitým asfaltovým povrchem. Součástí vybavení nové komunikace je její odvodnění a veřejné osvětlení. Součástí této stavby je také nový most přes Počápelský potok.

 

Termín zahájení: 3. 12. 2018 (dle protokolu o předání, většina prací započala až na jaře 2019)

Termín dokončení: 30. 4. 2020, předpokládaný termín byl dle smlouvy 20 měsíců - předčasně dokončeno o více než 3 měsíce

Cena stavebních prací: 39 181 177,57 Kč bez DPH, 47 409 224,86 Kč s DPH

Zhotovitel: Strabag a. s.

TDS: SUDOP Praha a. s.

Projektová dokumentace zajištěna městem Králův Dvůr - Spektra Beroun s.r.o.