Dokončení rekonstrukce silnic II/118 a III/0063 Amerika – Kyšice

25. 5. 2020

Dokončení rekonstrukce silnic II/118 a III/0063 Amerika – Kyšice

 

Dne 30.4.2020 proběhlo předání a převzetí dokončené stavby „II/118 a III/0063 Amerika - Kyšice“. Předmětem stavby byla rekonstrukce silnic II/118 a III/0063 spočívající ve výměně stmelených krytových vrstev vozovky vč. autobusových zálivů, dosypání krajnic a pročištění odvodnění. Součástí byla též výměna dopravního značení. Celkem bylo zrekonstruováno 4,614 km silnic.

 

Místo stavby: II/118: km 72,327 – 75,815 (provozního staničení), III/0063: km 1,743 – 2,868 (provozního staničení)

Zhotovitel: STRABAG a.s.

TDS+BOZP: 4roads s.r.o.

Stavba je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.