Dokončená stavba II/279 Rabakov- Prodašice

8. 1. 2020

Dne 31.12.2019 byla dokončena stavba s názvem II/279 Rabakov- Prodašice.
Tento projekt řešil rekonstrukci části silnice II/279 v úseku Rabakov – Prodašice. Vozovka zde vykazovala velké množství poruch a byla zatížena nefunkčním odvodněním komunikace.
Předmětem této akce byla rekonstrukce vozovky a odvodnění silnice. Rekonstrukce byla rozdělena do II etap. I. etapa byla realizována v intravilánu obce Rabakov, II. etapa probíhala v intravilánu obce Ujkovice.


Zhotovitel: M- Silnice a.s.
TDS+BOZP: IBR Consulting, s. r. o.


PROJEKT „II/279 Rabakov- Prodašice“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.