Dokončená stavba "II/118 Malé Kyšice, nestabilní silniční svah"

21. 5. 2020

Stavba se nachází na silnici druhé třídy II/118 mezi obcí Malé Kyšice a Dědkovým mlýnem v úseku dlouhém 491 m, ve kterém byla zjištěna nestabilita zemního tělesa a nedostatečné odvodnění vozovky.

Byl sanován nestabilní silniční svah, kvůli kterému na vozovce vznikaly zjevné trhliny. Na základě geologického průzkumu byla pro stabilizaci svahu po levé straně vozovky v délce 295 m vybudována opěrná zeď z gabionů. Další důležitou částí stavby je obnova funkce odvodnění vozovky a zemního tělesa. Proto je po celé pravé straně vozovky odvodňovací příkop včetně podélné drenáže. Přibližně v polovině délky příkopu a na jeho konci je voda odváděna do horských vpustí s vyústěním potrubí do svahu. Vzhledem k značnému zásahu do konstrukce stávající vozovky byla provedena vozovka v celé šířce a délce v nové konstrukci. Po zjištění nestability svahu nad vozovkou byla i tato část skalního masivu částečně sanována a zbavena uvolněných kamenů.

Termín dokončení: 21. 5. 2020
Zhotovitel: ALGON a.s.
TDS: IBH spol s r.o.
Investor: Středočeský kraj
Cena díla: 30 471 649,40 Kč s DPH

Akce je spolufinancována Evropskou unií.