Dokončená stavba "II/113 Mukařov- Struhařov"

18. 12. 2019

Dne 16. 812. 2019 byla ukončena stavba II/113 Mukařov- Struhařov. Tato stavba byla následně 18. 12. 2019 MěÚ Říčany zkolaudována a uvedena do provozu.

Jednalo se o rekonstrukci vozovky silnice II/113, provozní staničení km 15,224 – 19,900. Součástí bylo pročištění systému odvodnění (propustky, příkopy) a nezpevněných krajnic od nánosů a obnova vodorovného a svislého dopravního značení. Součástí akce byla i oprava poškozených propustků (2ks).


Zhotovitel stavby: Robstav k.s.

TDS+BOZP: SHP TS, s.r.o.

Délka realizace: dle SoD 4 měsíce

 

Stavba je spolufinancována Evropskou unií.