Dokončená stavba II/101 Unhošť- Červený Újezd, rekonstrukce silnice

14. 11. 2019

Dne 14. 11. 2019 byla zhotovitelem dokončena stavba s názvem „II/101 Unhošť- Červený Újezd, rekonstrukce silnice“, jejímž hlavním objektem byla rekonstrukce silnice II/101 mezi Unhoští a Červeným Újezdem. Náplní byla rekonstrukce silnice v celé šíří tj. 6-7m a úprava systému odvodnění. V trase rekonstrukce se nachází úrovňová křižovatka se silnicí III/10136 a řada sjezdů na přilehlé pozemky nebo účelové komunikace. Celkově se jednalo o 1,5 km dlouhou opravu vozovky.

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o.
Zhotovitel: Froněk spol. s r.o.
TDS: sdružení SGS- IBH TDI
Cena dle Smlouvy o dílo: 30 996 902,93 Kč s DPH
Skutečná cena díla po dokončení: 30 877 320,08 Kč s DPH
Dokončení: do 4 měsíců od předání stavby

Stavba je financována z fondů Evropské unie.